مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) نوبت دوم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با دستور مندرج در آگهی منتشره برگزار شد

1399/10/8-23:35


مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سيمان مجد خواف (سهامي عام )نوبت دوم در مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲ بادستور مندرج در آگهی منتشره برگزار شد بعداز گزارش مديرعامل وحسابرس و ديگر دستورات جلسه، مجمع انتخابات هيات مديره را برگزار نمود و ازمجموع ۱۷۷۳۵۴۳۵۲ رای اشخاص حقوقي وحقيقي پنج نفر اول به ترتيب ذيل به عنوان عضو اصلی هيات مديره و رديف ششم وهفتم به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند ١-شركت پيشگامان صنعت مجد ١٧١٩٣٩٣١٩ رای ٢-شركت تحليل گران ١٦٧٠٩٢٧٦٠ رای ٣- آقای سعيد غلام زاده ١٦٦٠٦٩٤٧٥ رای ٤- شركت سيمان لار سبزوار ١٥٠٩٥١٦٠٣ رای ٥-رضا زيني ١٤٧١٧٧٥٠٠راي ▪️▪️▪️ ٦-شركت توسعه وعمران مجد خواف ٧٠٠٣٢٣٤١ رای ٧-محمود مقسوم ٧٠٨٨٥٩٤ رای ٨-وحيد شاهقاسي ٦٣٣٢٠٨٠راي ٩-رضا رعناييان ٨٧٥٨٥ رای ١٠-كيارش مددي زاده ٥٠٠راي

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها